alternacija


alternacija
/ alternation (i theat & log); ling alternation, vowel gradation, ablaut I u alternacija i sa alternating with; theat alternating (for) (kao rezerva understudying /for/); -alterni-rati
* * *
• alternation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • alternácija — ž 1. {{001f}}u kazališnom komadu, naizmjenično tumačenje dvaju glumaca iste uloge 2. {{001f}}(+ potenc.) izmjenjivanje, dviju (ili više) realizacija čega na istom mjestu 3. {{001f}}lingv. promjena [dijete – djeteta alternacija u riječima istoga… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • alternacija — alternácija ž DEFINICIJA 1. u kazališnom komadu, naizmjenično tumačenje dvaju glumaca iste uloge 2. [i] (+ potenc.)[/i] izmjenjivanje, dviju (ili više) realizacija čega na istom mjestu 3. lingv. promjena [dijete djeteta alternacija u riječima… …   Hrvatski jezični portal

 • alternacija — statusas T sritis fizika ryšiai: žiūrėk – kaitaliojimasis …   Fizikos terminų žodynas

 • alternácija — e ž (á) knjiž. izmenično vrstenje, menjavanje: na festivalu so peli popevke v alternaciji; alternacija težjih vlog; alternacija učiteljev pri pouku …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • glȁsōvnī — glȁsōvn|ī prid. koji se odnosi na glas i glasove [∼i sustav] ∆ {{001f}}∼a promjena lingv. alternacija među glasovima (nestajanje ili zamjena jednog i nastanak drugog glasa) što dovodi do jezičnoga razvoja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vòkālan — vòkāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se pjeva, koji je određen za pjevanje, koji se izvodi ljudskim glasom 2. {{001f}}koji se odnosi na vokal, samoglasnik [∼na artikulacija]; samoglasni ∆ {{001f}}∼na alternacija fon. prijevoj vokala u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • vokalan — vòkālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji se pjeva, koji je određen za pjevanje, koji se izvodi ljudskim glasom 2. samoglasni [vokalna artikulacija] SINTAGMA vokalna alternacija fon. prijevoj vokala u korijenu u različitim gramatičkim ili …   Hrvatski jezični portal

 • akcenatski — àkcenatskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na akcent; naglasni [akcenatsko pravilo] SINTAGMA akcenatska alternacija naglasni prijevoj ETIMOLOGIJA vidi akcent …   Hrvatski jezični portal

 • glasovni — glȁsōvnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na glas i glasove [glasovni sustav] SINTAGMA glasovna promjena lingv. alternacija među glasovima (nestajanje ili zamjena jednog i nastanak drugog glasa) što dovodi do jezičnoga razvoja ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

 • alternirati — alternírati (Ø) dv. <prez. altèrnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA biti u alternaciji, biti onaj koji se izmjenjuje; zamijeniti/zamjenjivati ETIMOLOGIJA vidi alternacija …   Hrvatski jezični portal

 • alternator — altèrnātor m DEFINICIJA fiz. električni generator izmjenične struje ETIMOLOGIJA vidi alternacija …   Hrvatski jezični portal